Regulamin płatności i pobytu

REGULAMIN PŁATNOŚCI I POBYTU

  1. Formą rezerwacji jest wpłata zadatku. Wysokość zadatku stanowi 30% wartości zamówionej usługi ale nie mniej niż 50zł.
  2. Płatności należy dokonać do 7 dni od momentu wstępnej rezerwacji lub w innym uzgodnionym terminie. Nr konta znajduje się na naszej stronie: https://www.bozy-dar.pl/kontakt.
  3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne unieważnienie rezerwacji.
  4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
  5. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację, wraz z zadatkiem, można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 30 dni przed przyjazdem.
  6. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
  7. Niewykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż to wynika z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
  8. Jeżeli inaczej nie ustalono, niepojawienie się gościa do godz. 10:00 dnia następnego wiąże się z możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi.
  9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o godz. 11:00.
  10. Przedmioty pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa, na jego życzenie i w sposób z nim ustalony, będą odesłane na wskazany adres. W przypadku braku takiego życzenia Ośrodek przetrzyma te przedmioty przez jeden miesiąc, a w dalszej kolejności postąpi w sposób stosowny do przepisów o rzeczach zagubionych i znalezionych.

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów kwaterunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Ośrodka zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z późn.. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.