Rezerwacja pobytu

Rezerwuj pokój

Telefoniczna obsługa rezerwacji dostępna w godz: 08:00 – 22:00.

JAK MOGĘ DOKONAĆ REZERWACJI?

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

  1. wypełnienie i zatwierdzenie formularza rezerwacji oraz przesłanie swoich danych w formie elektronicznej,
  2. przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej
    (e-mail: recepcja -at- bozy-dar -dot- pl),
  3. telefoniczne zamówienie pobytu,
  4. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w recepcji pensjonatu.

Po poprawnym dokonaniu rezerwacji, prześlemy na wskazany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie rezerwacji.

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości
30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciagu 3 dni roboczych.
Zadatek o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz pensjonatu w formie przelewu bankowego lub płatności PayPal (w przypadku rezerwacji online) oraz gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa (przy rozliczeniu na miejscu).
Zadatek winien być wpłacony w terminie określonym na przesłanym Państwu Dokumencie Autoryzacyjnym.  

Płatność jest potwierdzana rachunkiem zwykłym (paragon) lub fakturą vat. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego pensjonatu Boży Dar.

REZERWACJA TELEFONICZNA

tel: +48 18 471-22-81

(w godz. 08:00 – 22:00)

fax: +48 18 471-56-87

e-mail: recepcja -at- bozy-dar -dot- pl

Rezerwacja