Najpiękniejsze kościoły w Krynicy, część II – cerkwie prawosławne i greckokatolickie, świątynie innych wyznań

cerkiew w Krynicy Zdroju

Miasto Krynica Zdrój, os. Słotwiny, photo by Henryk Bielamowicz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Teren Łemkowszczyzny, na którym położona jest Krynica Zdrój, przez wiele wieków należał do eparchii prawosławnej. Po zawarciu unii brzeskiej (połączeniu Cerkwi prawosławnej z Kościołem rzymskokatolickim), Łemkowie dołączyli do Cerkwi greckokatolickiej. Na początku XX wieku, po tzw. schizmie tylawskiej, ponad 18 tysięcy Łemków porzuciło nową wiarę i powróciło do religii prawosławnej. Dzięki dużemu zróżnicowaniu wyznaniowemu Łemkowszczyzny, w Krynicy możemy podziwiać dzisiaj wiele bezcennych obiektów sakralnych. Poniżej przyglądamy się najpiękniejszym z nich.

Cerkwie w Krynicy Zdroju

Wszystkie cerkwie na Łemkowszczyźnie mają taki sam, trójdzielny układ. Składają się z sanktuarium, nawy głównej oraz babińca. Centralnym punktem każdej cerkwi jest ikonostas – ściana, na której znajdują się ikony z najważniejszymi postaciami kościoła, takimi jak Jezus Chrystus, Matka Boska czy Święci Pańscy. Na samym środku ikonostasu umieszczane są tzw. carskie wrota, otwierane jedynie na czas nabożeństw.

Do najpiękniejszych cerkwi w Krynicy Zdroju zalicza się:

  • Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła– zabytkowa świątynia, wzniesiona w latach 1875-1879 na polecenie księdza Wiktora Żegiestowskiego – proboszcza greckokatolickiego. Cerkiew powstała w miejscu dawnego, drewnianego kościoła, który spłonął w pożarze w XVIII wieku. Po Operacji „Wisła”, przeprowadzonej w latach 1947-1950, świątynia została zaadaptowana jako kościół rzymskokatolicki. Ponowne nabożeństwa w obrządku wschodnim zaczęło odprawiać w niej dopiero w 1987 roku. Od 1996 roku świątynia jest oficjalną cerkwią parafialną grekokatolików.
  • Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Krynicy Słotwinach – drewniana i niezwykle urokliwa cerkiew greckokatolicka, wzniesiona na osiedlu Słotwiny w latach 1887-1888. Podobnie jak poprzednia świątynia, została ona przejęta w 1947 roku przez kościół rzymskokatolicki i do dzisiaj pełni funkcję kościoła pomocniczego parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Krynicy. W 1964 cerkiew została wpisana na listę zabytków i jest jednym z elementów na mapie małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.
  • Cerkiew św. Włodzimierza Wielkiego – murowana cerkiew prawosławna, należąca do diecezji przemysko-gorlickiej. Świątynia wzniesiona została w latach 1983-1996 i stanowi najwyższą budowlę w Krynicy Zdroju – wysokość wieży z dzwonnicą wynosi 46 m. Wewnątrz cerkwi znajduje się wiele zabytkowych dzieł sztuki, m.in. wycięta z drewna scena ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.

Świątynie pozostałych wyznań

W Krynicy Zdroju, oprócz kościołów rzymskokatolickich oraz cerkwi prawosławnych i greckokatolickich, podziwiać można również świątynie innych wyznań. Do najbardziej rozpoznawalnych obiektów należą zielonoświątkowy zbór „Woda Życia”, Kościół Chrześcijan Baptystów czy zbór Świadków Jehowy Krynica.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat obiektów sakralnych w Krynicy Zdroju i okolicach, zapraszamy do innych wpisów na naszym blogu:

 

 

Napisz komentarz